BB-IT s. r. o.

Modul slúži na podporu pripojenia sa na sieť WiFi.